« За БГФармА

Българската Генерична Фармацевтична Асоциация се наложи като единствената браншова организация, представителна за генеричната фармацевтична индустрия в България, както и за чуждестранни генерични производители, доставящи своите лекарствени продукти на българския пазар. Тя обединява двадесет  генерични фармацевтични компании. Първите чуждестранни генерични фармацевтични производители, които станаха редовни членове на БГФармА са Вьорваг Фарма, Тева Фармасютикълс България и Зентива БГ. 

БГФармА се управлява от Управителен съвет, включващ: Тева Фарма ЕАД; "Софарма" АД; ТП "ЕГИС"; "ФармаСуис" ЕООД; "Майлан" ЕООД, компания на Viatris; "Екофарм"; ТП "Гедеон Рихтер".

 

Управителен съвет на БГФармА:

 

 Г-н Николай Хаджидончев, Председател на БГФармА

Изпълнителен директор, Тева Фарма ЕАД
Адрес за кореспонденция: гр. София 1407, кв. „Лозенец“, ул.“Люба Величкова“ №9
Тел: 02 489 95 85
Факс: 02 489 95 86
Е-mail:  headoffice@teva.bg
web site: http://www.teva.bg

 

Г-н Огнян Донев д.и.н., член на УС на БГФармА
Председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор, "Софарма" АД

Адрес за кореспонденция: 1756 София, р-н Изгрев, ж.к. Изток, ул. Лъчезар Станчев №5, „Бизнес Тауърс“, Кула А
Тел.:  (02) 4055 253, 4055 328, (02) 8134 253, 8134 328
Факс: (02) 936 02 86             
Е-mail: mail@sopharma.bg  
web site: http://www.sopharma.bg/

 

Г-н Явор Костов, член на УС на БГФармА
Генерален мениджър, "Майлан" ЕООД, компания на Viatris

Адрес за кореспонденция: гр. София 1505 , бул.“Ситняково“ №48, офис сграда „Сердика Офиси“, ет.7
Тел.: +359 2 44 55 400
Факс: +359 2 44 55 401

 

Г-н Асен Белчев член на УС на БГФармА
Ръководител, ТП "ЕГИС"

Уеб сайт: http://www.egis.bg
Адрес за коеспонденция: София 1113, ул. Александър Жендов 6, ет. 6
Тел./факс: +359(2)9876040

 

Д-р Светозар Деспотов, член на УС на БГФармА
Управител, "Фармасуис" ЕООД

Уеб сайт: http://www.valeant.com
E-mail: pharmaswissbulgariainfo@valeant.com
Адрес за кореспонденция: София 1612, Красно село, ул. Троянски проход 16 , ет. 3, ап. 8 и 10
Тел.: +359(2)895-2110
Факс: +359(2)895-2119

 

Д-р Петър Велев, член на УС на БГФармА,
Управител, "Екофарм" ЕООД

Адрес за кореспонденция: ул. Атанас Дуков 29, етаж 3, Сграда "Рейнбоу плаза"
1407 София
Телефон Рецепция: 02/906 90 70
E-mail: ecopharm@ecopharm.bg
Уеб сайт: http://www.ecopharm.bg/

 

Г-н Сергей Носач, член на УС на БГФармА
Управител, ТП "Гедеон Рихтер" в Българи
я
Адрес за кореспонденция: София 1330, бул. "Акад. Иван Гешов" № 2E, Бизнес Център Сердика"
Тел. 02/ 812 90 63
Факс. 02/812 90 76
Еmail: office@richter.bg
Уеб сайт: http://www.richter.bg

 

Г-н Юлиан Цветанов, член на УС на БГФармА
Управител, Зентива Клон България

Адрес: гр. София 1528, район „Искър“, бул. „Искърско шосе“ №7, Търговски център Европа, сграда 15, ет.4
Тел.:(+359) 888 550 587
E-mail: elena.tsvetanova@zentiva.com
www.zentiva.com

 

Маг.фарм. Сава Огнянов, член на УС на БГФармА
Country manager З.Ф.Полфарма – Клон България

Адрес: гр. София 1700, бул. Симеоновско шосе 85 „З“, Офис център „Magnolia“ вх. Б, ет.3, офис 3
Тел.: +359 (2) 440 0843
www.polpharma.com
 

 

Изпълнителен директор на БГФармА: д-р Евгени Тасовски
Адрес: гр. София 1463, ул."Хан Аспарух" №8, ет.2
Тел./факс: 02 421 97 91
Е-mail:etassovski@bgpharma.bg
https://bgpharma.bg/


Към Сдружението е сформирана Комисия по етика.

Пълен списък на членовете на БГФармА