« За БГФармА

Българската Генерична Фармацевтична Асоциация се наложи като единствената браншова организация, представителна за генеричната фармацевтична индустрия в България, както и за чуждестранни генерични производители, доставящи своите лекарствени продукти на българския пазар. Тя обединява двадесет  генерични фармацевтични компании. Първите чуждестранни генерични фармацевтични производители, които станаха редовни членове на БГФармА са Вьорваг Фарма, Тева Фармасютикълс България и Зентива БГ. 

БГФармА се управлява от Управителен съвет, включващ: "Актавис" ЕАД, "Софарма" АД, ТП "ЕГИС", "ФармаСуис" ЕООД, "Майлан" ЕООД, "Екофарм", ТП "Гедеон Рихтер".

 

Управителен съвет на БГФармА:

 

 Г-н Николай Хаджидончев, Председател на БГФармА

Изпълнителен директор, Актавис ЕАД Тева Груп
Адрес за кореспонденция: гр. София 1407, кв. „Лозенец“, ул.“Люба Величкова“ №9
Тел: 02 489 95 85
Факс: 02 489 95 86
Е-mail:  headoffice@actavis.bg
web site: http://www.actavis.bg

 

Г-н Огнян Донев д.и.н., член на УС на БГФармА
Председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор, "Софарма" АД
Адрес за кореспонденция: 1756 София, р-н Изгрев, ж.к. Изток, ул. Лъчезар Станчев №5, „Бизнес Тауърс“, Кула А
Тел.:  (02) 4055 253, 4055 328, (02) 8134 253, 8134 328
Факс: (02) 936 02 86             
Е-mail: mail@sopharma.bg  
web site: http://www.sopharma.bg/

 

Г-н Явор Костов, член на УС на БГФармА
Генерален мениджър, "Майлан" ЕООД
Адрес за кореспонденция: гр. София 1505 , бул.“Ситняково“ №48, офис сграда „Сердика Офиси“, ет.7
Тел.: +359 2 44 55 400
Факс: +359 2 44 55 401

 

Г-н Асен Белчев член на УС на БГФармА
Ръководител, ТП "ЕГИС"
Уеб сайт: http://www.egis.bg
Адрес за коеспонденция: София 1113, ул. Александър Жендов 6, ет. 6
Тел./факс: +359(2)9876040

 

Д-р Светозар Деспотов, член на УС на БГФармА
Управител, "Фармасуис" ЕООД
Уеб сайт: http://www.valeant.com
E-mail: pharmaswissbulgariainfo@valeant.com
Адрес за кореспонденция: София 1612, Красно село, ул. Троянски проход 16 , ет. 3, ап. 8 и 10
Тел.: +359(2)895-2110
Факс: +359(2)895-2119

 

Д-р Петър Велев, член на УС на БГФармА,
Управител, "Екофарм" ЕООД
Адрес за кореспонденция: бул. "Черни връх" №14, бл. 3, партер, 1421 София, България
Телефони администрация и маркетинг: 02/950 44 10, 950 44 11, 963 15 96, 963 15 97
Телефони търговски отдел: 02/43 97 308, 43 97 309
GSM: 0889 713 435; 0885 010 305
Факс: 02 / 963 15 61
E-mail: ecopharm@ecopharm.bg
Уеб сайт: http://www.ecopharm.bg/

 

Г-н Сергей Носач, член на УС на БГФармА
Управител, ТП "Гедеон Рихтер" в България
Адрес за кореспонденция: София 1330, бул. "Акад. Иван Гешов" № 2E, Бизнес Център Сердика"
Тел. 02/ 812 90 63
Факс. 02/812 90 76
Еmail: office@richter.bg
Уеб сайт: http://www.richter.bg
 

Изпълнителен директор: д-р Евгени Тасовски.


Към Сдружението е сформирана Комисия по етика.

Пълен списък на членовете на БГФармА