Биоподобни лекарствени продукти

ПРЕССЪОБЩЕНИЯ

22.04.2021 - European patients need improved access to biosimilar medicines

 

Какво трябва да знам за биоподобните лекарствени продукти - Информация за пациенти

Биоподобните лекарства в ЕС - Информационно ръководство за медицински специалисти

What you Need to Know about Biosimilar Medicinal Products