« За БГФармА

Създаване, същност и цели на БГФармА

Българската Генерична Фармацевтична Асоциация /Сдружението на Българските Фармацевтични Производители/ е учредена през месец юли 2001 г., като израз на нашия стремеж за консолидиране на общите интереси на българските фармацевтични компании и като едно ново начало за организирана институционална защита на българската фармацевтична индустрия като приоритетен отрасъл за нашата икономика.

Две години след учредяването си, Сдружението на Българските Фармацевтични Производители се наложи като единствената браншова организация, представителна за националната ни фармацевтична индустрия, която спечели уважението на държавните институции и обществото с активната си позиция на диалог и взаимодействие по проблемите на фармацевтичното законодателство, здравноосигурителната реформа и икономическия растеж.

През месец септември 2008 г. Общото събрание на СБФП взе решение за промяна на Устава и името на Сдружеието на Българската Генерична Фармацевтична Асоциация /БГФармА/.