Генерични лекарства

Генеричното лекарство е еквивалент на оригиналния фармацевтичен продукт. То съдържа същото активно вещество като него. По същество няма никаква разлика между генеричния еквивалент и оригиналния фармацевтичен продукт. 

Всяко генерично лекарство излиза на пазара, идентифицирайки се с международно приетото непатентно название (INN), както и с търговската си марка. В ЕС използването на генерични лекарства все повече нараства, тъй като те са ефективна алтернатива на скъпоструващите оригинални медикаменти.

По отношение на критериите за качество, безопасност и ефективност генеричните лекарства са идентични с оригиналните медикаменти. Преди да получи правото да бъде произвеждано всяко генерично лекарство преминава през абсолютно същите строги процедури на европейските или националните здравни власти както и оригиналните лекарствени продукти.   

Достъпността на лечението с генерични медикаменти са изразява в тяхната цена, която е между 20% и 90% по-ниска в сравнение с цената на оригиналните лекарства. В европейски мащаб генеричните лекарства спестяват над 35 милиарда евро всяка година, като пълният им потенциалът за осигуряване на спестявания съвсем не е достигнат. Чрез по-достъпните си цени, съобразно пазарните конкурентни принципи, генеричните лекарства помагат и за понижаването на цените на оригиналните медикаменти, като по този начин, макар и индиректни също спомагат за осигуряване на спестявания за лекарствените бюджети.

Абонамент за новини
Абонамент