« За БГФармА

Генеричната фармацевтична индустрия поема задължението да работи за правилното използване на лекарствата и тяхното рационално предписване и да осигури използването на своите продукти в съответствие с утвърдените стандарти за добра медицинска практика и съветите на професионалистите в здравеопазването.

Генеричната фармацевтична индустрия осигурява наличието на информация, с помощта на която медицинските специалисти да взимат адекватни решения за предписване. Важна необходимост за производителя е разпространението сред здравните професионалисти на специализирана продуктова информация, получена по време на процеса на научни изследвания и развитие и от получения клиничен опит. При тази своя дейност, производителят информира за съществуването и същността на всеки конкретен продукт чрез подходящи образователни и промоционални мероприятия, както и чрез реклама.

В подкрепа на заявените намерения Българската генерична фармацевтична асоциация (БГФармА) създаде своя Етична комисия.

Нов кодекс за поведение - сравнение

Кодекс за поведение - Лекарства за Европа

Code of Conduct - Medicine for Europe