Нашите членове

Членове на асоциацията са фирми и компании чиито основен предмет на дейност е производството на лекарства и галено фасовачни форми.