« За БГФармА

Съобразно Устава сдружението има пълноправни, асоциирани и почетни членове:

Чл. 19 (1) Сдружението има пълноправни, асоциирани и почетни членове, чийто права и задължения са определени от настоящия устав.
(2)    Пълноправни членове на Сдружението могат да бъдат:
1.    търговски дружества с предмет на дейност, свързан с производството на генерични лекарствени продукти и тяхното разпространение на българския пазар, независимо от вида на тяхната собственост, включително чуждестранни юридически лица, могат да станат пълноправни членове на Сдружението;
2.    търговски камари и професионални организации, независимо дали са местни или чуждестранни, регионални или национални, включително двустранни камари, представляващи чуждестранния бизнес в България, могат да станат и пълноправни членове на Сдружението, доколкото са свързани със сферите на фармацията, медицината, здравеопазването и здравното осигуряване в България.
(3)    Всички юридически и дееспособни физически лица, които проявяват интерес и желаят да съдействат за осъществяване целите на Сдружението и да участват в неговите дейности, могат да бъдат избирани за асоциирани членове.
(4)    Български учени, преподаватели, професионалисти и други физически лица, занимаващи се с фармация, медицина или здравеопазване, могат да бъдат канени за почетни членове на Сдружението. За почетни членове могат да бъдат канени още известни личности от България със значителен принос за постигане целите на Сдружението.

Чл. 20.    (1) Членуването в Сдружението е доброволно.