« За БГФармА

Тук ще намерите препратки към уебсайтовете на организации, партньори на БГФармА.

 

European Generic Medicines Association

http://www.egagenerics.com/

Фармацевтичен факултет към Медицински университет - София

http://www.pharmfac.net/

ФармДедикт

http://pharmdedict.com/