« За БГФармА

Българската генерична фармацевтична асоциация (БГФармА) е представителна асоциация на генеричните фармацевтични производители, включваща както български, така и европейски компании и е член на Европейската Генерична Асоциация, със седалище в Брюксел.

Работата на БГФармА е насочена към лекарствената регулация и имплементирането на европейските директиви, касаещи фармацевтичната проблематика, в националното лекарствено законодателство.

Сред целите на асоциацията е постигането на рационално предписване на лекарства и разумно използване на средствата от здравните фондове. Ние желаем да бъде осигурено качествено, ефикасно, безопасно и достъпно лечение за повече на брой пациенти.      

Осигуряването на повече прозрачност в работата на здравните институции и в разходването на здравните бюджетите, представлява основен приоритет за нас. Ние подкрепяме лоялната конкуренцията на лекарствения пазар в страната и се опитваме да я развиваме чрез предложения, към отговорните институции, за използване на съвременни и модерни практики, прилагани и доказали се в други страни от ЕС.
 
БГФармА партнира с обществени и професионални организации и прави препоръки към различни държавни органи по теми, свързани с лекарствената и здравната политика, като стремежа е насочен към постигане на по-добри решения в полза на здравето на всички български граждани.   
 

Най-важните документи на БГФармА са:  Устав