« Документи

Обществената полза от генеричните лекарства

Генеричните лекарства осигуряват на пациентите достъп до качествени, ефикасни и безопасни медикаменти на достъпни цени. Те спестяват разходи както на здравните бюджети, така и на отделния пациент. За една календарна година генеричните лекарствени продукти спестяват разходи в размер на 35 милиарда евро на националните здравни системи в рамките на ЕС. Освен всички положителни характеристики, които произтичат от тук, това дава възможности и за осигуряване на скъпо медицинско лечение за нуждаещи се пациенти.  

Генеричните лекарства и икономическото измерение на здравните грижи

Осигуряването на условия за качествена конкуренция между генеричните и оригиналните лекарства е жизненоважно за намаляването на цените на медикаментите и съответно на разходите за лекарства. Увеличаването на употребата на наличните генерични лекарства и пускането на нови генерични продукти на европейския пазар е от първостепенно значение за подобряване на възможностите за лечение и разширяване на достъпа на пациентите до необходимите им лекарства. 

Генеричните лекарства, икономическият растеж и увеличаването на заетостта 

Производството на генерични лекарства  се осъществява в модерни изследователски лаборатории и заводи, управлявани от високо квалифицирани кадри. Компаниите обикновено инвестират между 6% и 16% от печалбата си (а в някои случаи до 30%) за изследвания и разработки на нови продукти. В редица страни от ЕС генеричните компании са най-големите доставчици на лекарства на фармацевтичния пазар.

Генеричните производители в Европа имат водеща роля по отношение на износа за трети страни на качествени генерични активни съставки, в което се изразява и техния принос за позитивния търговски баланс на ЕС по отношение на лекарствените средства.