« Документи

Писмо относно Утвърждаване на Фармако-терапевтично ръководство по гастроентерология

Хроничен Хепатит B. Обща характеристика и класификация

Хронични възпалителни заболявания на червото (ХВЗЧ)

Писмо относно Утвърждаване на актуализирано Фармако-терапевтично ръководство по медицинска онкология

Актуализирано Фармако-терапевтично ръководство по медицинска онкология

Писмо относно Утвърждаване на Фармако-терапевтично ръководство по хематология

Фармако-терапевтично ръководство по хематология

Писмо относно Утвърждаване на Фармако-терапевтично ръководство по медицинска онкология

Фармако-терапевтичноръководство по медицинска онкология

Простатен карцином

Злокачествени тумори на тестисите

Системно лекарствено лечение на злокачествени тумори с неизвестно първично огнище

Писмо относно Актуализиране на Фармако-терапевтично ръководство за лечение на алергични болести

Фармако-терапевтично ръководство за лечение на алергичните болести

Писмо относно Промяна на Фармако-терапевтично ръководство за лечение на неврологичните заболявания

Фармакотерапевтично ръководство за лечение на неврологичните заболявания

Писмо относно Утвърждаване на Фармако-терапевтично ръководство по ревматология

Фармакотерапевтичен справочник по ревматология

Писмо - Утвърждаване на Фармако-терапевтично ръководство за поведение при Не-неврогенни симптоми на долните пикочни пътища

Препоръки за симптомите на долните пикочни пътища

Писмо - Утвърждаване на Фармако-терапевтично ръководство по Урология

Фармако-терапевтично ръководство по Урология - свръхактивен пикочен мехур

Фармако-терапевтично ръководство по Урология - обструктивни уропатии

Фармако-терапевтично ръководство по Урология - обструктивни уропатии1

Фармако-терапевтично ръководство по Урология - възпалителни заболявания

Проект на Фармако-терапевитично ръководство по онкология - част 1

Проект на Фармако-терапевтично ръководство по онкология - част 2

Проект на Фармако-терапевитично ръководство по нуклеарна медицина

Писмо относно утвърждаване на Фармако-терапевтично ръководство по очни болести

Проект на Фармако-терапевтично ръководство по очни болести

Писмо относно утвърждаване на Фармако-терапевтично ръководство по химиотерапия на онкохематологични заболявания в детска възраст

Проект на Фармако-терапевтично ръководство по химиотерапия на онкохематологични заболявания в детска възраст

Писмо относно утвърждаване на Фармако-терапевтично ръководство по Клинична хематология

Проект на Фармако-терапевтично ръководство по Клинична хематология- методични указания за прилагане на кондициониращи режими при трансплатация на хемопоетични стволови клетки

Проект на Фармако-терапевтично ръководство по Клинична хематология - методични указания за диагностициране и лечение на заболяванията на кръвта и кръвотворните органи

Проект на Фармако-терапевтично ръководство по Клинична хематология - хронична лимфоцитна левкемия/дребноклетъчен лимфоцитен лимфом

Писмо относно утвърждаване на Фармако-терапевтично ръководство по неонатология

Проект на Фармако-терапевтично ръководство по неонатология апнеа

Проект на Фармако-терапевтично ръководство по неонатология - бронхопулмонална дисплазия

Проект на Фармако-терапевтично ръководство по неонатология - анемия на недоносеността

Проект на Фармако-терапевтично ръководство по неонатология - инфекции в неонаталния период

Проект на Фармако-терапевтично ръководство по неонатология - вроден сифилис

Проект на Фармако-терапевтично ръководство по неонатология - некротизиращ ентероколит

Проект на Фармако-терапевтично ръководство по неонатология - песистиращ отворен артериален канал

Проект на Фармако-терапевтично ръководство по неонатология - неонатален сепсис и менингит

Проект на Фармако-терапевтично ръководство по неонатология - шок в неонаталния период

Писмо относно утвърждаване на Фармако-терапевтично ръководство по ендокринология и болести на обмяната

Проект на Фармако-терапевтично ръководство по ендокринология и болести на обмяната - лечение на захарен диабет тип I

Писмо относно утвърждаване на Фармако-терапевтично ръководство по акушерство и гинекология

Проект на Фармако-терапевтично ръководство по акушерство и гинекология

Писмо относно утвърждаване на Фармако-терапевтично ръководство за лечение на неврологични заболявания

Проект на Фармако-терапевтично ръководство за лечение на неврологични заболявания

Писмо относно утвърждаване на Фармако-терапевтично ръководство по Дерматология

Проект на Фармако-терапевтично ръководство по дерматология - лечение на тежко протичащи булозни дерматози

Проект на Фармако-терапевтично ръководство по дерматология - тежко протичащи бактериални инфекции на кожата - пиодермии

Проект на Фармако-терапевтично ръководство по дерматология - псориазис

Проект на Фармако-терапевтично ръководство по дерматология - атопичен дерматит

Проект на Фармако-терапевтично ръководство по дерматология - кожни лимфоми

Проект на Фармако-терапевтично ръководство по дерматология - кожни прояви при съединително-тъканни заболявания и васкулити

Писмо относно утвърждаване на Фармако-терапевтично ръководство по Психологични заболявания

Проект на Фармако-терапевтично ръководство за психични и поведенчески разстройства вследствие употреба на психоактивни вещества

Проект на Фармако-терапевтично ръководство за лечение на биполярна депресия

Принципи на диагностичния алгоритъмпри деменция

Проект на Фармако-терапевтично ръководство за лечение на тревожни разстройства

Проект на Фармако-терапевтично ръководство за лечение на депресивен епизод

Проект на Фармако-терапевтично ръководство за лечение на маниен епизод

Проект на Фармако-терапевтично ръководство за лечение на шизофренен пристъп

Писмо относно Утвърждаване на Фармако-терапевтично ръководство по Нефрология

Проект на Фармако-терапевтично ръководство по Нефрология

Писмо относно утвърждаване на Фармако-терапевтично ръководство по Алергология

Проект на Фармако-терапевтичо ръководство по Алергология