Производството на генерични лекарства в България става при стриктно спазване на изискванията на националното и европейското законодателство. Генеричните лекарства осигуряват на пациентите достъп до качествени, ефикасни и безопасни медикаменти на достъпни цени. Те спестяват разходи както на здравните бюджети, така и на отделния пациент. За една календарна година генеричните лекарствени продукти спестяват разходи в размер на 35 милиарда евро на националните здравни системи в рамките на ЕС. Освен всички положителни характеристики, които произтичат от тук, това дава възможности и за осигуряване на скъпо медицинско лечение за нуждаещи се пациенти.