« Документи

Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ)

Актуализациина закона към момента

Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина 2015
PDF файл, 11,8 MB, последни промени от 27.06.2015

Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина 2014
PDF файл, 145,4 KB, последни промени от 04.03.2014

Закон за изменение и допълнение на закона за лекарствените продукти в хуманната медицина 2012
PDF файл, 3,4 MB, последни промени от 21.12.2012

Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина 2012
PDF файл, 11,2 MB, последни промени от 21.12.2012

Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина 2011
PDF файл, 13,7 MB, последни промени от 05.08.2011

Закон за изменение и допълнение на закона за лекарствените продукти в хуманната медицина 2009/12
PDF файл, 203,5 KB, последни промени от 22.12.2009

Закон за допълнение на закона за лекарствените продукти в хуманната медицина 2009/11
PDF файл, 152,2 KB, последни промени от 06.11.2009

Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина 2009/03
PDF файл, 202,9 KB, последни промени от 27.03.2009

Закон за здравното осигуряване

Закон за лечебните заведения

ЗАКОН за медицинските изделия

НАРЕДБА за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, условията, правилата и критериите за включване, промени и/или изключване на лекарствени продукти от Позитивния лекарствен списък и условията и реда за работа на Комисията по цени и реимбурсиране

Наредба за изискванията към рекламата на лекарствените продукти