« Нашите членове

Софарма АД

Уеб сайт: http://www.sopharma.bg

За контакти: Г-н Огнян Донев, Председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор

Адрес: 1756 София, р-н Изгрев, ж.к. Изток, ул. Лъчезар Станчев №5, „Бизнес Тауърс“, Кула А