« Нашите членове

З. Ф. Полфарма – клон България

Уеб сайт: http://www.bg.polpharma.com/

E-mail:

За контакти: маг. фарм. Сава Огнянов, Country manager на З. Ф. Полфарма – клон България

Адрес: гр. София, бул. Симеоновско шосе 85 „З“, вх. Б, ет.3, офис 3

Телефон: 02 440 08 43