« Нашите членове

Фармасуис ЕООД

Уеб сайт: http://www.valeant.com

E-mail:

За контакти: д-р Светозар Деспотов, Управител

Адрес: гр. София 1612, Красно село, ул. Троянски проход 16 , ет. 3, ап. 8 и 10

 

Тел.: +359(2)895-2110

Факс: +359(2)895-2119