« Генерични лекарства

 

Генеричните лекарства са основен фактор, допринасящ за устойчивостта на здравните системи в Европа. В България генеричните лекарства са средно с четири пъти по-ниски цени от тези на оригиналните продукти (по данни на  IMS Health), като реализират спестявания от стотици милиони лева годишно.

За да могат генеричните лекарства в максимална степен да подпомогнат ефективността на българското здравеопазване е необходимо въвеждането на повече прозрачност в здравната политика, както и при отчетността на разходите от публичните здравни фондове. Освен това трябва да се фиксира 30-дневен срок за получаване на цена и включване в Позитивния лекарствен списък (ПЛС) на генерични лекарства, което е напълно в унисон с промените, внесени от Европейската комисия (ЕК) за промени в Директивата за прозрачност. 

Промени трябва да настъпят и относно социално значимите терапевтични категории (напр. кардиология), където реимбурсните нива са ниски. Тяхното повишаване от 25% на 75% и 100% би намалило доплащанията от пациентите и така цената за пациент в аптека ще стане по-ниска.

Обществото и пациентите трябва да бъдат по-добре информирани относно терапевтичните и социално-икономическите ползи от генеричните лекарства. Това би помогнало за преодоляването на нерядко организираните дезинформационни кампании срещу тях, заблуждаващи и лекари, и пациенти.

В европейски мащаб генеричните производители помагат за реализирането на икономии в размер на над 35 млрд. евро годишно, като същевременно генеричните и биоподобните медикаменти увеличават достъпа на пациентите до качествено и достъпно лечение.

Абонамент за новини
Абонамент