« Генерични лекарства

В европейските страни съществуват разнообразни практики насочени към стимулиране на предписването на генерични медикаменти. Мерки в тази посока са регламентирани в редица от страните-членки на Европейския съюз.

Франция насърчава предписването на генерични медикаменти чрез специални разяснителни кампании по отношение на интересите на лекарите да изписват генерични лекарства и интересите на пациентите да се лекуват с тях. През 2009 г. в страната е приета наредба, задължаваща общопрактикуващите лекари да изписват минимум 65% генерични лекарства от общия брой рецепти за социално значимите заболявания.

В Белгия определен процент от рецептите, изписвани от общопрактикуващите лекари също трябва да бъде насочен към генерични лекарства с по-достъпни за пациентите цени. В Унгария е въведена т.нар. практика "dear doctor letter" за стимулиране на лекарите да предписват генерични лекарства. "Dear doctor letter" представлява препоръки към лекарите да изписват лекарства с по-приемливи цени. Такива препоръки здравните власти отправят при констатиране на опасност от преразход на средства за определени заболявания.

Отново в Унгария е въведен и специализиран софтуер за лекарите, който класира медикаментите по тяхната стойност. Той дава възможност на лекаря във всеки един момент да провери какви медикаменти и на какви цени могат да бъдат предписани за съответното заболяване. Така докторът разполага с възможност да информира пациента в момента на прегледа какви са вариантите за предписване на лекарство за неговото заболяване. Лекар и пациент могат заедно да преценят кой е оптималния вариант за лечение, вземайки предвид едновременно терапевтичните характеристики и цената на медикаментите.

Абонамент за новини
Абонамент