« Новини

Становище на „Лекарства за Европа“ (което БГФармА, като неин член напълно подкрепя) до Европейската Комисия EUCO относно извънредна среща, във връзка с пандемията от Covid 19 и мерките за европейско здравеопазване

19 Февруари 2021

„Лекарства за Европа“ призовава държавните глави и правителствата да прилагат поуките, извлечени от пандемията COVID-19, за да изградят по-стабилна европейска система за готовност при криза и да засилят европейската солидарност. Тази безпрецедентна криза в областта на здравеопазването подчерта дългогодишни проблеми, като: ниско ниво за справяне при криза, липса на сътрудничество и координация със заинтересованите страни и недостатъчна предвидимост на търсенето на пазара, което може да повлияе на предлагането на продукти.

Прочетете текста тук.