« Новини

Проведени срещи между ръководствата на "Лекарства за Европа", БГФармА и българските здравни институции - 10.12.2019 г.

10 Декември 2019

      

Днес 10.12.2019 г. се проведоха срещи между Президента на „Лекарства за Европа“ г-н Кристоф Столер, Генералния изпълнителен директор г-н Адриан ван ден Ховен, Председателя на УС на БГФармА г-н Николай Хаджидончев, Изпълнителния директор на Асоциацията д-р Евгени Тасовски, членове на УС на БГФармА: д-р Явор Костов, д-р Петър Велев, д-р Петко Петков, с български здравни институции!

На срещата в МЗ участие взеха Министър Кирил Ананиев, Зам.министър Жени Начева, Председателя на Националния съвет по цени и реимбурсация на лекарствените продукти проф. Николай Данчев, Изпълнителния директор на ИАЛ маг. Фарм. Богдан Кирилов и Началника на кабинета на министъра г-жа Надежда Петрова.

След това се реализира среща в Парламента с Председателя на Комисията по здравеопазването към Народното събрание и Председател на Парламентарната група на ГЕРБ, д-р Даниела Дариткова.

В Министерството на здравеопазването Министър Ананиев изрази задоволството си от установеното ползотворно сътрудничество между двете страни, особено при изработването на Европейския регламент по отпадане на Сертификата за допълнителна защита на производството, както и при въвеждането на регулаторни принципи за стабилизиране присъствието на генерични медикаменти на българския пазар.

Бяха обсъдени и положителни общи действия при въвеждането на електронната система за проследяване движението на лекарствата и нейната законова регламентация, борбата с фалшивите лекарства и регламентирането на системата за верификация на лекарствата.

Министър Ананиев изтъкна необходимостта от съвместни усилия на ниво европейски институции, за намаляване на големия натиск върху държавните бюджети от сериозното навлизане на иновативни терапии преди всичко за онкологични заболявания и редки болести.

От страна на „Лекарства за Европа“ се изказа огромна благодрност за приема и се подчерта готовността за съвместни действия на ниво европейски институции. Налице е широко поле за изработването на правила и регулаторни принципи за намаляване на липсите и достъпа до медикаменти, чрез ограничаване тенденцията на дъмпинг на цените, намаляването на доплащането от страна на гражданите за лекарства, създаване на здравословна среда за пълноценна конкуренция, като основна гаранция за ниски цени, избягване на налагането на правила за възстановяване на разходи за лекарства към НЗОК за генерични и биоподобни медикаменти, които са гаранти за по-ниски разходи на осигурителните системи.

Особено внимание беше отделено на проблемите с навлизането и запазването на пазара на биоподобните медикаменти, които разширяват силно достъпа до лечение на гражданите от живото застрашаващи заболявания и намаляване разходите за биологична терапия от страна на обществените фондове. Бяха предложени документи на Европейската комисия с препоръки за прилагане на мерки и действия в отделните държави членки на ЕС.

На срещата в Народното събрание бяха разгледани същите основни теми, като д-р Дариткова подчерта, че по отношение на балансирането на разходите за лекарства и осигуряване на достъпа на българските граждани до лечение на всички видове заболявания и заемането на едно от първите места по ръст на доплащане за лекарствена терапия управляващите все още са в дълг на определени групи пациенти, преди всичко със сърдечносъдови заболявания и се обсъждат мерки за преодоляване на тези дисбаланси.

Възприеха се предлаганите насоки на съвместни усилия и обсъждане на постигнатите резултати при следващи срещи!

Двете срещи преминаха в конструктивен дух, желание за сътрудничество и набелязване на общи действия за преодоляване на дисбалансите в системата на здравеопазването и преди всичко в осигуряването на реален достъп до лекарствена терапия на българските граждани за всички заболявания.