« Новини

Проведена среща между представители на БГФармА и БЛС

10 Юни 2019

Българска Генерична Фармацевтична Асоциация         

На 10.06.2019 г. се проведе среща между г-н Николай Хаджидончев, Председател на УС на Българска Генерична Фармацевтична Асоциация (БГФармА), д-р Евгени Тасовски, Изпълнителен директор на Асоциацията и Председателя на Български Лекарски Съюз (БЛС), д-р Иван Маджаров, д-р Николай Брънзалов, Зам. Председател на БЛС, придружени от  членове на ръководството на БЛС.

На срещата бяха обсъдени:

• Настоящи, основни насоки на проблемите в здравеопазването и координиране на  действията по Комуникационните стратегии на двете организации;
• Бяха постигнати разбирателство и насоки за общи действия при отстояване на квотния принцип на параметрите по отделните пера  при изработването и утвърждаването на балансиран бюджет на НЗОК за 2020 г. за болнична, извънболнична помощ и лекарства;
• Консултации и общи насоки в промените на Наредба 4 относно изискването за изписване на стойностно ефективна терапия и специално мястото на биоподобните медикаменти в терапията на тежки и инвалидизиращи заболявания;
•  Обсъждане на въпроса за ДДС на лекарствата и др.

Срещата завърши в конструктивен дух и разбирателство за общи действия между БГФармА и БЛС в насока:

•  Осигуряване на българските граждани на реален достъп до съвременно, качествено и безопасно лечение на достъпни цени;
• Съвместна работа с българските лекари по прилагането на европейските терапевтични ръководства при назначаване на медикаментозното лечение на българските пациенти, както и пълната им информираност;
• Координирани общи действия за сътрудничество и диалог с отговорните институции в българското здравеопазване.