« Новини

Остават няколко дни, когато Актавис ще стане ТЕВА

06 Октомври 2020

Близо 1700 служители в София, Дупница и Троян ще посрещнат това събитие.

Вдъхновението от марката ТЕВА идва от успешните лидери - "българските мускетари на ТЕВА", обединени под мотото: „Всички за един. Един за всички. Всичко за една ТЕВА“!

Отляво надясно: г-н Николай Хаджидончев – Генерален мениджър на ТЕВА за България; г-жа Валя Букарева- Изпълнителен директор на Балканфарма Троян; г-н Гади Мукомолов- Изпълнителен директор на Балканфарма Дупница.

_________________________________________________________________________________

There are a few days left when Actavis will become TEVA!

Near 1700 employees in Sofia, Dupnitsa site and Troyan site are ready to welcome and be inspired by the TEVA brand.

The right inspiration and support comes from the right leaders. Please meet our "Bulgarian TEVA musketeers". All for One. One for all. All for One TEVA.

Left to right: Nikolay Hadjidontchev - Country GM Bulgaria; Valya Bukareva- Site GM Troyan site; Gadi Mukomolov- Site GM Dupnitsa site.