« Новини

Информация от „Лекарства за Европа“ относно медикамента Ранитидин

18 Септември 2019

 

     Българска Генерична Фармацевтична Асоциация

БГФармА, Лекарства за Европа и техните членове разбират, че компетентните органи са извършили оценки в лекарствата, за да оценят наличието на примеси от NDMA.

Ние сме запознати с предпазното оттегляне в Европейския съюз (ЕС) на лекарства, съдържащи активното вещество (Ранитидин), което съдържа примеса, N-нитрозодиметиламин (NDMA).

Членовете на двете асоциации си сътрудничат в най-голяма степен с компетентните органи, за да предоставят цялата необходима информация доколкото е възможно. Това ще бъде така, докато оценките продължават. Ние сме ангажирани с осигуряването на качествени лекарства, както и с благополучието и безопасността на пациентите.

БГФармА, Лекарства за Европа и техните членове своевременно си сътрудничат със здравните органи в процедурата за отзоваване по член 31 за справяне с тази ситуация и предприемат всички необходими мерки, за да се гарантира правилното й разрешаване. Повече информация може да бъде намерена на уебсайта на ЕМА и националните органи също могат да се свържат за допълнителни подробности.

БГФармА, Лекарства за Европа и техните членове си сътрудничат изцяло със здравните органи и заинтересованите страни, за да се гарантира, че изтеглянето се извършва своевременно и възможно най-бързо се предоставя на властите необходимата информация за оценка на ситуацията.

Според препоръките на EMA, пациентите, които имат въпроси относно текущото си лечение, могат да говорят със своя лекар или фармацевт за алтернативно лечение. Допълнителни препоръки от страна на EMA за пациенти можете да намерите на нейната интернет страница.