« Новини

Covid – 19 – Влияние върху доставките на лекарства

04 Март 2020

За информация относно Коронавируса, отражението му върху фармацевтичната генерична индустрия и осигуряването на лекарства за гражданите, вижте резюмето на Medicines for Europe от 03.03.2020 г.