За лекари и фармацевти

Генеричните лекарства предлагат качествено лечение на достъпни цени

По отношение на критериите за качество, безопасност и ефективност генеричните лекарства са идентични с оригиналните медикаменти. Преди да получи правото да бъде произвеждано всяко генерично лекарство преминава през абсолютно същите строги процедури на европейските или националните здравни власти както и оригиналните лекарствени продукти.   

Достъпността на лечението с генерични медикаменти са изразява в тяхната цена, която е между 20% и 90% по-ниска в сравнение с цената на оригиналните лекарства. В европейски мащаб генеричните лекарства спестяват над 35 милиарда евро всяка година, като пълният им потенциалът за осигуряване на спестявания съвсем не е достигнат. Чрез по-достъпните си цени, съобразно пазарните конкурентни принципи, генеричните лекарства помагат и за понижаването на цените на оригиналните медикаменти, като по този начин, макар и индиректни също спомагат за осигуряване на спестявания за лекарствените бюджети.     

Генеричните лекарства - качество с традиция  

Европейската генерична асоциация (ЕГА), чийто член е Българската генерична фармацевтична асоциация (БГФармА), насърчава фармацевтичните производители да осигуряват възможно най-високо качество за лекарствените си продукти, само така може да бъде гарантирано спазването на всички европейски стандарти и изисквания по отношение на фармацевтичното производство. Всички фармацевтични компании, представлявани от ЕГА или националните генерични асоциации работят, съобразно добрата производствена практика (GMP), в заводи, подлежащи на редовни проверки от страна на компетентните органи. Когато определено генерично лекарство бъде одобрено за употреба, то продължава да бъде обект на наблюдение както от производителя, така и от здравните власти. Или казано с други думи генеричната индустрия се подчинява на същите строги изисквания и стандарти за качество, ефикасност и безопасност, както производителите на оригинални лекарства. 

Биоеквивалентността е строго съблюдаване при генеричните лекарства

Ключов фактор при производството на генерични медикаменти е гарантирането на биоеквивалентност. Това означава, че при прилагането в равни дози на едно оригинално лекарство и неговия генеричен аналог, е наличен еднакъв процент биологично активно вещество в организма. Или с други думи генеричното лекарство и оригиналния медикамент са еднакво ефикасни.

Генеричните и биоподобните лекарства са основен фактор, допринасящ за устойчивостта на здравните системи в Европа. В европейски мащаб генеричните производители осигуряват над 150 000 работни места и помагат за реализирането на икономии в размер на над 35 млрд. евро годишно, като същевременно генеричните и биоподобните медикаменти увеличават достъпа на пациентите до качествено и достъпно лечение.

Абонамент за новини
Абонамент