« Новини - архив

СТАНОВИЩЕ НА КОМИСАРЯ ГЮНТЕР ФЕРХОЙГЕН

28 Януари 2008

На 10 януари 2008 г. комисарят Ферхойген представи в Европейския парламент свое становище относно генеричните лекарства.

Според него генеричните лекарства имат гарантирани от европейското законодателство ефикасност и сигурност и не отстъпват в никакъв аспект на изискванията за качество от своите оригинални референтни аналози.

Указанията на европейската комисия и гарантираните добри производствени практики във всички страни членки на ЕС напълно гарантират на пациентите високото качество на отпусканите в аптеките генерични лекарства, потвърди комисарят.СБФП