« Новини

Съветът на Европа предложи Конвенция срещу фалшифицирането на лекарства

21 Декември 2011

 

 

Съветът на Европа, Руското министерство на здравеопазването на социалното развитие и Федералната служба по надзор в здравеопазването в Русия се стремят да дадат тласък на борбата с фалшифицирането на лекарствени продукти и други подобни престъпления. 
 
Конвенцията на Съвета на Европа срещу фалшифицирането на медикаменти беше предложена за подписване в края на октомври по време на конференция в Москва. Целта е да се направи всичко необходимо, за да може максимален брой държави да се присъединят към конвенцията и тя да се превърне в част от тяхното вътрешно законодателство.

За първи път чрез конвенцията на Съвета на Европа се осигуряват международни инструменти за преследване на престъпления, свързани с:

-    производството на фалшиви медицински продукти;
-    доставки, предложения за доставки и трафик на фалшиви медицински продукти;
-    фалшифициране на лекарствени документи;
-    производство и пускане без разрешение на лекарства на пазара.

Конвенцията предлага рамка за национално и международно сътрудничество, както и  мерки, насочени към защита на жертвите на фалшивите лекарства и свидетелите срещу тях.

В конференцията в Москва, свързана с Конвенцията срещу фалшифицирането на лекарства участие взеха представители на здравните и съдебните институции на страните-членки на Съвета на Европа. Освен това там бяха представени и много лекарски и пациентски организации, опериращи както на национално, така и на международно равнище.

Изберете
Биоподобни лекарства
Абонамент за новини
Абонамент