« Новини

Прессъобщение: Проект за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни

29 Юли 2015

 

БГФармА препотвърждава своята позиция в подкрепа на Наредба 10. Към настоящия момент не смятаме за целесъобразно и необходимо БГФармА да подкрепя каквито и било споразумения и пактове, които да установяват форма на връщане на средства от генеричната индустрия към бюджета на Здравната Каса.

В момента БГФарма не води и не смята да води никакви разговори за Пакт за стабилност в какъвто и да е вариант, позиция която беше изразена и отстоявана още в предложенията за поправки на ЗЗО като няма основания тя да е различна сега. Бързото приемане на промените в Наредба 10 дават достатъчно силно основание и оръжие на НЗОК да се справи с преразхода в момента и с увеличението на разходите за лечебни средства в бъдеще.

УС на БГФАРМА

Изберете
Биоподобни лекарства
Абонамент за новини
Абонамент