« Новини

ЕГА ще проведе форум за фармакологичната бдителност

21 Декември 2011

 

Форумът ще се проведе в Лондон на 18.01.2012 г., а негов фокус ще бъде фармакологичната бдителност за вече утвърдените вещества. Целта на събитието е да помогне за оформянето на ясна картина за позицията относно фармакологичната бдителност на заинтересованите страни.

Форумът ще бъде съсредоточен върху няколко сесии:

- Прилагане на мерки за фармакологичната бдителност, публикувани от Европейската комисия;

- Текущо изпълнение на новото законодателство на ЕС за фармакологична бдителност от Европейската агенция по лекарствата (ЕМА), страните-членки на ЕС и генеричната фармацевтична индустрия;

- Управление на риска за генерични лекарства съобразно новото законодателство;

- Нови добри практики, свързани с фармакологичната бдителност.

Форумът е насочен към всички специалисти по фармакологична бдителност в генеричната лекарствена индустрия и към представители на регулаторни органи, чийто служебни задължения са пряко свързани с фармакологичната бдителност.

Изберете
Биоподобни лекарства
Абонамент за новини
Абонамент