« Новини - архив

Ефикасната регулаторна система би подобрила достъпа на пациентите до лекарства

30 Септември 2015

Европейската генерична и биоподобна асоциация (ЕГА), чийто член е Българската Генерична Фармацевтична Асоциация (БГФармА) представи доклад в Брюксел, на тема „Ефикасна регулаторна система за достъп на пациентите до новите генерични лекарства”. Докладът подчертава значението на ефективна регулаторна система за предоставянето  на по-добър и навременен достъп до висококачествени лекарства на пациентите в цяла Европа. Този доклад, основан на данните, събрани от ЕГА и нейните компании-членове, представлява най-подробният преглед на европейската регулаторна среда за генерични лекарства.

В доклада се посочват възможностите за подобряване и оптимизиране на регулаторните процеси, за да се подпомогне допълнително строго научната оценка на качеството, безопасността и ефикасността. Предлагат се няколко различни решения, за да се избегнат ненужните дублирания, да се намали административното натоварване, да се подпомогне единната програма за развитие на генеричните лекарства на глобално ниво и да се насърчи ефективното използване на информационно-технологичните системи. Специално внимание е отделено на оптимизирането на системата за вариации, която е изключително натоварваща за регулаторните органи и промишлеността.

ЕГА призовава Европейската агенция по лекарствата (EMA) и националните агенции да приложат тези препоръки и по този начин да се опрости регулаторната среда в ЕС.

Преди представянето на доклада в Брюксел тази седмица, генералният директор на ЕГА, Ейдриън ван ден Ховен, подчерта, че повишаването на ефикасността и оптимизирането на регулаторния процес ще донесе осезаеми ползи за здравната общност чрез ускоряване на достъпа до  висококачествени лекарства и като даде възможност на промишлеността и регулаторните органи да съсредоточат работата си върху приоритетни въпроси.

Можете да прочетете целия доклад на английски език - here

____________________________________________________________________________________________

БГФармА е асоциация – член на ЕГА, която обединява и представлява европейската генерична и биоподобна фармацевтична индустрия в България.

ЕГА е официален представител на европейските производители на генерични и биоподобни лекарства в Брюксел.

Двете асоциации (българската и европейската) се стремят към създаване на регулаторна и пазарна среда, в полза на навременното осигуряване на висококачествени и достъпни лекарства за всички нуждаещи се пациенти.