Конференция на БГФармА, на тема: „Биоподобните лекарствени продукти – настояще и бъдеще за устойчиво здравеопазване“

06 декември 2017 г., зала Изток, Народно събрание

Програма конференция "Биоподобните лекарствени продукти - настояще и бъдеще за устойчиво здравеопазване"

Презентация на тема "Ползата от биоподобните лекарствени продукти за системата на здравеопазване"

Презентация на тема "Политики и практики за оптимизиране на социалните ползи от прилагането на биоподобни лекарствени продукти"

Презентация на тема "Биоподобните лекарствени продукти - настояще и бъдеще"

Презентация на тема "Навлизане на Европейския пазар и политика на ценообразуване и реимбурсиране на биоподобните лекарствени продукти"

Презентация на тема "Биоподобните лекарствени продукти през погледа на НЗОК"

Презентация на тема "Биоподобните лекарствени продукти – решение за пациентите и здравната система в България"

Изводи и препоръки от конференция "Биоподобните лекарствени продукти - настояще и бъдеще за устойчиво здравеопазване"

Прессъобщение конференция "Биоподобните лекарствени продукти - настояще и бъдеще за устойчиво здравеопазване"

МЕДИА МОНИТОРИНГ – БИОПОДОБНИ ЛЕКАРСТВА 06-07.12.2017 Г.