Презентации от конференцията на тема: „Рационалната лекарствена политика - гаранция за подобряване на достъпа на пациентите до медикаменти”, организирана от БГФармА

Факти и цифри за генеричните и биоподобните лекарства в ЕС

Презентации:

Презентация на г-н Ейдриан ван ден Ховен

Презентация на проф. Татяна Бенишева

Презентация на д-р Кунчо Трифонов

Презентация на г-н  Владимир Афенлиев

Видео:

Въведение

д-р Кунчо Трифонов

Проф. Татяна Бенишева

г-н Владимир Афенлиев