« Новини

УС на БГФармА: Някои предложения за промени в нормативната уредба за лекарствата могат да доведат до блокиране на достъпа на пациентите до нови генерични и биоподобни медикаменти

18 Юли 2012

 
Управителен съвет на БГФармА, БТА, 17.07.2012 г.  

 

По време на пресконференция, проведена на 17.07.2012 г. УС на БГФармА изрази несъгласие с основни предложения за промени в нормативната уредба за лекарствата, които биха довели до блокиране на достъпа на пациентите до нови генерични и биоподобни лекарства. Тема на пресконференцията беше «Плащаме ли разумно за лекарства?»

Генеричната индустрия се противопоставя на текста от проекта за промени в ценовата наредба, който предлага да се обвърже цената на първи генеричен продукт, навлизащ на пазара, в размер на 65% с цената на референтния (оригиналния) продукт, тъй като това е небалансиран подход, който нарушава принципите на свободна пазарна конкуренция.

Всеки първи генеричен продукт навлиза на пазара с цена значително по-ниска от цената на оригиналния медикамент, като цените продължават да намаляват с навлизането на всеки следващ генеричен продукт. Именно създаването на условия за бързо навлизане на нови генерични продукти е гаранция за повишаване на конкуренцията между оригиналните и генеричните компании, което води до по-ниски цени на пазара.

Важна негативна тенденция е ограничаването на достъпа до пазара на биоподобните медикаменти. Биоподобните медикаменти се одобряват по централизирана процедура от Европейската агенция за лекарствени средства (ЕМА), която е най-висшият регулаторен орган за лекарствени продукти в ЕС, използват се от 5 години в страните от ЕС, произвеждат се в заводи с високотехнологично оборудване и производителите им са се утвърдили успешно на най-големите лекарствени пазари в Европа.

Изискването, предложено в проекта за промени в ценовата наредба, свързано с т.н. 1 г. „клиничен опит” също е неприемливо за генеричните производители. БГФармА смята, че липсва дефиниция на това понятие и съществуването му в нормативен документ може да доведе до развитието на корупционен потенциал, непрозрачност и  само по себе си представлява изкуствено административно условие за забавен достъп на биоподобни лекарства до пазара.    

Текстът на Наредба 10 за плащаните от здравната каса медикаменти не осигурява необходимите гаранции за прозрачност и информация за изразходването на публични средства за лекарствени продукти. Настояването на БГФармА е информацията за разходите на НЗОК да бъде периодично публикувана, като отразява заплащането в стойност и опаковки на лекарствата през каса по търговско име, международно непатентно наименование, терапевтични групи и т.н.

УС на БГФармА изрази сериозно безпокойство и по отношение на законопроекта на депутата Ваньо Шарков. Текстът е в явно противоречие с принципите на пазарната икономика и противоречи и на основополагащи принципи на ЕС, свързани със свободното движение на хора, стоки и капитали. Към всичко това трябва да се прибави и създаването на нормативни условия за непрозрачност на собствеността, ако въпросният законопроект се превърне в част от българското законодателство.
 

Пълният текст на прес съобщението на БГФармА може да видите ТУК.

 

 

Изберете
Биоподобни лекарства
Абонамент за новини
Абонамент