« Новини

УС на БГФармА обсъди с министър Андреева ролята на генеричните лекарства в българското здравеопазване

17 Юни 2013

 

На 13.06.2013 г. Управителният съвет на Българската Генерична Фармацевтична Асоциация (БГФармА) проведе среща с новия министър на здравеопазването д-р Таня Андреева. БГФармА винаги е била партньор на Министерство на здравеопазването, както и на други здравни институции в страната. Експерти на Асоциацията са участвали в редица работни групи към здравното министерство, както и в множество заседания на комисията по здравеопазване в НС.

Членовете на УС обсъдиха с министър Андреева въпроси, свързани с важната роля на генеричните производители като партньори на здравните власти и с възможностите, които генеричните лекарства имат за предоставяне на широк достъп до терапия за повече пациенти и реализиране на бюджетни икономии.

Социално-икономическата функция на генеричните и биоподобните лекарства става все по-важна за здравните системи на страните от ЕС. В мащаба на ЕС икономиите, които се правят благодарение на генеричните и биоподобните лекарства възлизат на повече от 35 милиарда евро годишно, а генеричните лекарствени производители осигуряват над 150 000 работни места.

У нас спестяванията за публичните фондове и пациентите възлизат на стотици милиони левове всяка година, като в същото време  производители на генерични и биоподобни лекарства осигуряват над 10 000 работни места в страната и са едни от най-големите данъкоплатци и създатели на брутен вътрешен продукт за българската икономика.

Срещата между УС на БГФармА и здравния министър завърши с поемането на взаимни ангажименти за развитието на лекарствената политика и осигуряване на мерки, свързани с разрешаване на нейните приоритетни въпроси.

Изберете
Биоподобни лекарства
Абонамент за новини
Абонамент