« Новини - архив

Цените на оригиналните лекарства в България са сред най-високите в Европа

02 Декември 2004

На 2 декември 2004 г. в хотел „Радисън” се проведе пресконференция на СБФП, с участието на г-н Грег Пери, генерален директор на ЕГА, г-н Огнян Донев, член на УС на СБФП и изпълнителен директор на Софарма АД и г-н Владимир Афенлиев, член на УС на СБФП и изп. директор на Актавис АД. Фармацевтичен Бюлетин представя и изявления на д-р Иван Букарев, изп. директор на НЗОК и доц. д-р Атанас Щерев, председател на Парламентарна комисия по здравеопазване

Присъединяването на България към ЕС ще доведе ли до негативни последици за фармацевтичната ни индустрия?

- Не е задължително. То ще донесе предимства под формата на достъп до по-голям пазар, което ще е от полза за по-големите български фармацевтични компании. Много от тях вече правят инвестиции и се подготвят. Истина е, че договарянето на преходни периоди и облекчения е важно. Особено в три области: при въвеждането на ексклузивност на новите данни, при сертификатите за допълнителна защита и при приемането на новите европейски процедури.
Членството в ЕС ще отвори огромен пазар за българските генерични лекарства, но дали те ще са конкурентоспособни на него? Как се справят осемте нови членки на ЕС?
- Няколко български компании имат необходимия капацитет. Компаниите, които навлизат на чуждите пазари, са предимно големите. Вече има такива примери от осемте нови членки на ЕС, но това е бавен, а не драматичен процес.
В момента в България все още има проблем с високите цени и реимбурсирането на лекарствата. Как трябва да се реформира лекарствената политика?
- Трудно ми е да следя ценовите системи във всички 28 държави, но е вярно, че цените на оригиналните лекарства в България са сред най-високите в Европа. Този факт бе отразен и в скорошна презентация на Световната здравна организация. Намирам това явление за доста учудващо, но то се повтаря и в Полша. България отскоро е въвела референтни цени, както в повечето европейски държави. Обаче системите на референтните цени се различават и ако производителите на оригинални лекарства продават продуктите си на толкова високи цени, може би пазарът трябва да се отвори за по-голяма конкуренция.
През последните седем години в Централна и Източна Европа вносът на чуждестранни, така наречени иновативни лекарства се увеличава, което повишава разходите за здравеопазване. В Чехия и Полша проблемът се решава, като вносът се финансира чрез поддържането на висок пазарен дял на генеричните лекарства, като болшинството от генеричните лекарства се произвеждат от компании от страната или региона. Генеричните медикаменти са твърдо установени във Великобритания, Германия, Дания и Холандия.
Как ще отговорите на твърденията на производителите на оригинални лекарства, че генеричните производства изяждат ресурсите им за създаване на нови медикаменти?
- Това не е вярно и мога да дам много аргументи. Нелепо е, че фармацевтичната промишленост е тази, която винаги се оплаква. Всички сектори се отварят за конкуренция - и енергетиката, и авиацията, и производството, и търговията с автомобили. Естествено появата на конкуренти е проблем за големите компании, но това е стандартна практика. Фармацевтичната промишленост има едни от най-големите норми на печалба сред индустриалните производства. Разходите за създаването на наистина нов и иновативен продукт са много големи, но възвръщаемостта е огромна. Но фармацевтичните компании не обичат да говорят за това.

......

Пълен текст