« Новини - архив

Становище относно проект НАРЕДБА ЗА ПОЗИТИВНИЯ ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК

09 Ноември 2007

Сдружението на Българските Фармацевтични Производители изпрати до Министерството на здравеопазването становище относно проект НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА, ПРАВИЛАТА И КРИТЕРИИТЕ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ, ПРОМЕНИ И/ИЛИ ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ОТ ПОЗИТИВНИЯ ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК И УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯТА ПО ПОЗИТИВНИЯ ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК.

писмо

таблица