« Новини - архив

Становище на СБФП относно проект на Тарифа за таксите по ЗЛПХМ

02 Юли 2007

Сдружението на Българските Фармацевтични Производители изпрати писмо до Министерски съвет, Народно събрание и ИАЛ, и внесе становище на 02.07.07, относно проект на Тарифа за таксите, които се събират от ИАЛ и МЗ.

Писмо на СБФП до МС, относно проект на Тарифа за таксите

Писмо на СБФП до МЗ, относно проект на Тарифа за таксите

Становище на СБФП относно проект на Тарифа за таксите