« Новини - архив

С 3 милиарда евро повече биха могли да бъдат икономиите за националните бюджети при навременно навлизане на генеричните лекарства на пазара

26 Януари 2009

Потенциалните икономии от обществените ресурси за здравеопазване биха могли да бъдат с 3 милиарда евро повече от реализираните 14 милиарда евро спестявания за 2000 - 2007 г., това посочи г-жа Елена Камиларова, от Генерална Дирекция „Конкуренция” към Европейската комисия, в своята презентация по време на кръглата маса на тема „Ролята на генеричните лекарства за оптимална употреба на обществените ресурси в здравеопазването и бариерите пред достъпа до генерични лекарства”, която се проведе на 22.01.2009 г. в хотел „Шератон”.

Г-жа Камиларова представи разкритията от Предварителния доклад на Генерална Дирекция „Конкуренция” пред българските здравни власти на дискусия, организирана от Българската Генерична Фармацевтична Асоциация /БГФармА/ и Експертен съвет по здравна политика към министъра на Министерство на здравеопазването. Темата беше коментирана също и от г-жа Елке Грутен, директор Фармацевтична политика към Европейската Генерична Асоциация.

По време на кръглата маса, фармацевтичната индустрия и здравните власти постигнаха консенсус по отношение необходимостта от създаване на работна група на експертно ниво, която да изработи предложения за конкретни промени в нормативната уредба и тяхното въвеждане на практика.

В дискусията взеха участие д-р Иван Букарев - съветник в кабинета на министъра на здравеопазването, доц. Йорданка Узунова - председател на Комисията по Позитивен лекарствен списък (ПЛС), както и членове на Комисията по ПЛС, д-р Светлана Спасова - директор на Дирекция „Национална здравна политика” към МЗ и председател на Комисия по цените на лекарствените продукти и директорът на Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ), д-р Емил Христов.

От страна на БГФармА, в дискусията участие взеха г-н Огнян Донев - изпълнителен директор на Софарма, г-н Росен Казаков - изпълнителен директор на БГФармА, д-р Евгени Тасовски, Актавис, д-р Любомир Чипилски, Зентива България, г-н Кирко Кирков, Sandoz и др.

Повече информация за дискусията на кръглата маса може да прочетете в прес-съобщението на БГФармА.

Предварителният доклад на Генерална Дирекция „Конкуренция” и презентациите от събитието може да изтеглите тук:

Предварителен доклад на ГД „Конкуренция”

/Резюме на доклада на български/


Презентация на г-жа Елена Камиларова


Презентация на г-жа Елке Грутен


Презентация на г-н Росен Казаков


Презентация на доц. Татяна Бенишева

БГФармА