« Новини

Решителните действия за справяне с недостига на лекарствени продукти трябва да бъдат включени във фармацевтичните и индустриалните стратегии

21 Септември 2020

Брюксел, 17 септември 2020 г.

„Лекарства за Европа“ приветства факта, че Европейският парламент ясно е признал ключовата роля, която лекарствата с изтекъл патент носят за достъпа на пациентите до основни лекарства, и призова да проучи мерки, насочени към стимулиране на здравословна конкуренция за генерични и биоподобни лекарства.

Докладът изработен от членове на парламентарната комисия по здравеопазване (ENVI), приема конструктивни инициативи за справяне с първопричините за недостига на лекарства, които Европейската комисия трябва да включи в предстоящите фармацевтични и индустриални стратегии.

Конкретните политически решения включват целенасочени насоки за снабдяване с лекарства, за да помогнат на държавите-членки да подобрят своите неустойчиви практики на покупки. Това може да бъде постигнато чрез прилагане на критериите MEAT и възлагане на повече от една компания в тръжни решения за изграждане на сигурна рамка за доставки на национално ниво.

Докладът взема предвид инициативи за най-добри практики от COVID19, като диалог с индустрията и прагматични регулаторни гъвкавости. Последните могат да смекчат недостига, като позволи вариации на размера на опаковката и въвеждането на електронна информация за продукта-електронна брошура. За да се даде възможност на регулаторните органи незабавно да споделят ключова информация, докладът призовава за регулаторна оптимизация. Това може да бъде постигнато чрез изменение на Регламента на ЕС за вариациите и прилагане на е- реформа. Докладът също така дава ясен сигнал за укрепване на фармацевтичните вериги за доставки, с подкрепата на ЕС и държавите-членки, за въвеждане на правилните стимули за насърчаване на производството в Европа.

Европейският парламент също така очертава съществуващата рамка за задължението на търговците на едро и производителите да докладват за прекъсвания на доставките. Въпреки че всички компании имат добре дефинирани задължения за доставка по съществуващите договори с установени санкции за неизпълнение на доставките, удвояването на санкциите и глобите върху компаниите ще ги обезкуражи от участие в търгове и няма да помогне за разрешаване на недостига на лекарства.

Лекарства за Европа

Лекарствата за Европа представляват генеричните, биоподобни и лекарства с добавена стойност в Европа. Визията му е да осигури устойчив достъп до висококачествени лекарства, базирани на 5 важни стълба: пациенти, качество, стойност, устойчивост и партньорство. Членовете му директно наемат 190 000 души в над 400 производствени и 126 научноизследователски обекта в Европа и инвестират до 17% от оборота си в инвестиции в научноизследователска и развойна дейност. Лекарствата за компаниите-членки на Европа в цяла Европа увеличават достъпа до лекарства и стимулират подобряване на здравните резултати. Те играят ключова роля в създаването на устойчиви европейски здравни системи, като продължават да предлагат висококачествени, ефективни генерични лекарства, като същевременно иновации за създаване на нови биоподобни лекарства и извеждане на пазара на лекарства с добавена стойност, които осигуряват по-добри здравни резултати, по-голяма ефективност и / или подобрени безопасност в болничната обстановка за пациентите.