« Новини

Проведена среща между представители на фармацевтичната индустрия и ръководството на парламентарната група на Движението за Права и Свободи

12 Юни 2019

Българска Генерична Фармацевтична АсоциацияПо покана на председателя на парламентарната група на Движението за Права и Свободи (ДПС), г-н Мустафа Карадайъ на 12.06.2019 г. в зала „Запад“ на Народното събрание се проведе среща между ръководството на парламентарната група на ДПС и представители на фармацевтичната индустрия, в лицето на: БГФармА, АРФарМ, БФС и други експерти.

Основна тема на дискусията беше обсъждане на положителните и негативните страни на въвеждане на диференциалната ставка на ДДС за лекарства.

Основни становища изложиха: г-н Николай Хаджидончев, Председател на БГФармА, Д-р Евгени Тасовски, Изпълнителен директор на БГФармА, г-н Деян Денев, Изпълнителен директор на АРФарМ, проф. Илко Гетов, Председател на БФС.

От дискусията се достигна до извода, че въвеждането на диференциална ставка за ДДС на лекарствата би имало положително въздействие в достъпа до лечение на българските граждани и намаляване на разходите на домакинствата за лечение.

Като строго регулиран пазар, при формиране на крайната цена на лекарствата, няма опасност от липсващ ефект на намаляване на ДДС.

 Като допълнителна и съществена социална  мярка за увеличаване на достъпа до лечение на българските граждани и намаляване на разходите за терапия, от страна на БГФармА беше предложена алтернатива или успоредно развитие с намаляването на ДДС на лекарствата, а именно, увеличаване от страна на НЗОК на процента на реимбурсация на лекарствата за социално – значими заболявания, което е със значително по-добър социален ефект за пациентите.

Срещата се проведе по инициатива на ръководството на парламентарната група на ДПС, в началото на стартиране на бюджетната процедура за 2020 г.

Страните остават отворени за продължаване на експертните обсъждания на предложената инициатива.