« Новини

Проведена среща между представители на Българска Генерична Фармацевтична Асоциация и Министерство на здравеопазването

04 Юни 2019

Българска Генерична Фармацевтична Асоциация
На 04.06.2019 г., г-н Николай Хаджидончев, Председател на Българска Генерична Фармацевтична Асоциация (БГФармА), членовете на новоизбрания УС на Асоциацията и д-р Евгени Тасовски, Изпълнителен директор на БГФармА проведоха среща в Министерство на здравеопазването с Министър Кирил Ананиев и заместник-министър Жени Начева.

На срещата бяха обсъдени основните насоки на развитие на прогенеричната политика в България, чрез която се осигурява по-широк достъп до лечение за българските граждани и спестяване на средства, както от обществените здравни фондове, така и от разходите на домакинствата за медикаменти.

Бяха дискутирани и насоки за комуникационна стратегия, възможност за увеличаване на процента на реимбурсация на лекарствата за домашно лечение, както и промени в Наредба 4, създаващи по-благоприятни  условия за биоподобните медикаменти.

Срещата завърши със съгласие за сътрудничество и общи действия, в насока за осигуряване на условия за широк достъп до лечение , чрез прогенерична политика.