« Новини

Позиция на БГФармА относно Въвеждане на електронните рецепти

17 Октомври 2023

Българската Генерична Фармацевтична Асоциация винаги е подкрепяла електронизацията на предписване и отпускане на лекарствени продукти на българските граждани, като улеснение и реална възможност за сигурност, проследимост и отчетност на процеса.

За нас е тревожно, откази под предлог за липси на лекарствени продукти в аптеките, да водят до опити за налагане на принудително генерично заместване на ниво аптека, което е извън закона.

Неяснотата за реалната наличност на лекарствени продукти в аптека и по системата на снабдяването с лекарства, само показва крайната необходимост от единна електронна система за движението на всички лекарствени продукти.

Компаниите - членове на БГФармА, категорично заявяват, че работят усилено и непрекъснато за осигуряване на  дистрибуторите със заявените количества лекарствени продукти, според подадената информация за наличност към ИАЛ. Дори и да има единични липси, то те се коригират веднага!

В заключение изказваме:

  • Подкрепа за въвеждане на електронизация и по-добър контрол при предписване и отпускане на лекарствените продукти, независимо от начина на финансирането им;
  • Категорична позиция, че в момента на пазара от гледна точка на членуващите в нашата организация производители, не са налице проблеми в снабдяването с антибиотици или лекарствени продукти за ендокринни заболявания;
  • Обръщане на внимание, че за плавното и безпроблемно въвеждане на подобни промени е необходимо участието на всяко ниво във веригата на лекарствоснабдяването – предписващи медицински специалисти – производители – търговци на едро и дребно в процеса на изработване и внедряване на нормативни и технологични решения, особено чрез въвличане на експерти, които РЕАЛНО участват в предписването, доставката и отпускането на лекарствените продукти.