« Новини

ПОЛФА ТАРХОМИН АД се присъедини към компаниите-членове в Българска Генерична Фармацевтична Асоциация (БГФармА)

21 Юни 2023

ПОЛФА ТАРХОМИН АД

На 19.06.2023 г. ПОЛФА ТАРХОМИН АД беше единодушно приета от Управителният съвет на БГФармА, като 17-ят член в Асоциацията!

ПОЛФА ТАРХОМИН АД, със седалище във Варшава е една от най-големите генерични компании, работещи в Полша и е един от най-старите фармацевтични производители в света.

През 2023 г. ПОЛФА ТАРХОМИН АД отбелязва 200 години от своето създаване!

Повече информация за компанията може да намерите тук