« Новини - архив

Подкрепяме фиксирането на бюджета по пера

22 Ноември 2018

Подкрепяме фиксирането на бюджета по пераТова ще доведе до възможност за намаляване на доплащането при лекарствата за сърдечно-съдови заболявания, казва Николай Хаджидончев

От Българския лекарски съюз настояват за фиксиране на разходите по отделните пера в бюджета на здравната каса за следващата година. Към това искане се присъединяват и от Българската генерична фармацевтична асоциация. Защо и какви ще са ползите за пациентите, обяснява Николай Хаджидончев, председател на БГФАРМА.

Българската генерична фармацевтична асоциация споделя мнението на БЛС за спазване на строга финансова дисциплина по отделните направления в предложения бюджет на НЗОК. Българската генерична фармацевтична асоциация винаги е била надежден и предвидим партньор на управляващите в провеждането на тяхната политика по осигуряване на качествени, ефикасни, безопасни медикаменти на достъпни цени за всички български граждани.

За съжаление България стои на последно място

по процент на реимбурсация на лекарства за сърдечно-съдови заболявания, от които страдат голяма част от населението и са основната причина за най-високата смъртност от всички европейски държави.

Затова ние настояваме пред управляващите

за постигане на необходимия баланс в осигуряването на възможност за лечение за българските граждани за тези коварни, широкоразпространени и с висока смъртност заболявания, като се увеличи процента на реимбурсация от страна на НЗОК и се намали доплащането от страна на пациентите до средните европейски нива от 15-20% от стойността на медикамента.

Като основна възможност за постигане на тази

справедлива цел виждаме в строгото спазване на фискалната дисциплина, определяне на отделен бюджет за лечение на тези заболявания предимно с генерични медикаменти и не допускане да се прехвърлят спестените от прогенеричната политика средства в това направление за други разходи освен за повишаване на реимбурсацията на лекарствата за сърдечно-съдови заболявания.

Това изискване е в унисон с предложенията на БЛС

за строга фискална дисциплина по отношение на отделните направления в структурата на бюджета на НЗОК и не допускане на прехвърляне на средства от едно направление в друго, при което се получава ощетяване на звената спазващи фискална дисциплина за сметка на други, които я нарушават."

Clinica.bg, press@clinica.bg - 22-11-2018 12:11