« Новини - архив

Писмо от професор Радослав Гайдарски относно проект Наредба за ПЛС

12 Декември 2007


СБФП получи писмо от професор Радослав Гайдарски, Министър на Здравеопазването, в което е изразена благодарност за навременното предоставяне на предложенията на СБФП по проекта за Наредба за Позитивния Лекарствен Списък. Едновременно с това се потвърждава факта, че същите /предложенията/ са били разгледани и обсъдени по същество.

СБФП