« Новини

Обръщение до медиите от Българската генерична фармацевтична асоциация

27 Януари 2023

Българската генерична фармацевтична асоциация като обединение на производители и вносители на генерични лекарствени продукти за българския пазар, винаги е възприемала сериозността на своята социална отговорност и в тази връзка изразяваме своето безпокойство от разгърналата се дискусия в медийното пространство относно недостига на определени лекарствени продукти на българския пазар. Наличието на множество кризи, като затихваща тежка пандемия, поразила населението в световен мащаб, разгара на зимен сезон с множество вирусни щамове, засягащи преди всичко уязвими групи от населението, като деца и възрастни с компрометирана имунна система, икономическа и военна кризи, са достатъчен повод за засилена и нарастваща тревогата в обществото.

Прочетете текста на обръщението тук