« Новини - архив

Novartis съди Индия за отхвърляне на патент

21 Декември 2006

В първи подобен прецедент, фармацевтичната компания MNC Novartis съди Индийското правителство и неговия патентен закон. Novartis е поискала патент за нова употреба на своето лекарство против рак „Gleevec”, което беше отхвърлено от индийския патентен офис през януари на базата, че лекарството е нова форма на старо лекарство и следователно, според индийския закон, не може да бъде патентовано.
Novartis е сазирала върховния съд на Ченай оспорвайки ключов обществено здравен предпазен механизъм на индийския патентен офис, които предотвратява даването на патенти на съществуващи лекарства под нова форма, употреба или комбинация. Този закон, Част 3 (d), предотвратява компании да получават патенти в Индия за лекарства които не са наистина изобретени, като лекарствени комбинации, производни, нова форма или употреба, или малко подобрени формули на съществуващи лекарства.
Novartis е подала две жалби – едната, oспорваща конституционната валидност на закона, а втората, предизвикваща Индийския Патентен Офис. Това става шест месеца след като нейното искане за патент на лекарството „Gleevec” бе отхвърлено от органите по патентоване.
Тази част от закона е база за опозиционни действия на патентни групи, както и на генеричната индустрия. Последствията от жалбата, подадена през май, започва да придобива значимост чак сега. Някои юридически експерти поставят под съмнение компетенцията на MNC да съди Индийското правителство за закон приет от Парламента.
Те също са изявили мнение, че подобен случай трябва да бъде поет от комисията за решаване на противоречия на Световната Търговска Организация (СТО), а не от висшите съдилища.
Novartis твърди, че Част 3 (d) от Индийския патентен акт не е в съгласие с правилата на СТО отбелязани в споразумението за Търговските Аспекти на Интелектуалната Собственост.
Случаят ще бъде разглеждан на 29-ти януари пред съдебен състав на върховния съд на Ченай. Жалбата, бе също подадена срещу местни генерични компании като Cipla, Ranbaxy, Hetero drugs и Natco Pharma, както и Cancer Patient Aid Association. Indian Pharmaceutical Alliance e подало заявление за интервюираща страна, каза главния секретар на DG Shah.
Обществени организации по здравеопазване – като Medecins Sans Frontires – са поискали от Novartis в сряда, в международна петиция, да прекрати делото срещу Индийското правителство, заявявайки че никоя компания не трябва да подтиска правата на хората за достъп до лекарствата от които имат нужда.

                                                       "Times of India", Business, 21 December

                                                                                   Превод - Ясен Танев