« Новини

Николай Хаджидончев участва в годишната конференция на Европейската Генерична Асоциация

13 Октомври 2021

В началото на октомври в Атина се проведе годишната конференция на Европейската Генерична Асоциация „Medicines for Europe“ и Международната Асоциация на Генеричните и Биоподобни Медикаменти, под мотото „Цел 2030: Достъп за всички чрез нова стратегия за здравословни лекарства за новото десетилетие“.

Николай Хаджидончев - председател на УС на Българската Генерична Фармацевтична Асоциация (БГФармА) и изпълнителен директор на Тева Фарма, беше сред панелистите в сесията, посветена на равния достъп, с фокус върху предизвикателствата, свързани със солидарността и достъпа до медикаменти за пациенти с хронични заболявания по време на пандемия. Панелистите споделиха тяхната визия за това как до 2030 г. да се осигури равен достъп до медикаменти и ролята на индустрията да се постигне тази глобална цел чрез обмислени политики.

„ Към момента в България и други държави от Източна Европа има недостатъчно използване на генерични и биоподобни медикаменти. Причината за това е съществуващата нормативна уредба и регулаторни препятствия като международно ценово рефериране за генеричните продукти, както и “claw-back” – системи за възстановяване на разходи към обществения фонд, които, за съжаление, водят до изтегляне от пазара на утвърдени генерични продукти“, сподели Николай Хаджидончев по време на сесията. Той обърна внимание на още един проблем, който се наблюдава в Източна Европа- неадекватния начин на влизане на биоподобни медикаменти. За момента единствената яснота е, че те влизат на пазара на по-ниска цена от иновативния аналог и от там-нататък, за съжаление, се наблюдава липса на пациенти на лечение с биоподобни медикаменти. В следствие на това компаниите се отказват да въвеждат на пазара биоподобни медикаменти поради нерентабилност и невъзможност на достъп на пациенти до тях. Посланията, които Николай Хаджидончев отправи са за отпадне регулаторния натиск върху цените на генерични медикаменти и да бъде стимулирана конкуренцията между медикаментите в off-patent-сектора, вместо утежнени схеми на claw-back и международно ценово рефериране. Това ще гарантира наличие на повече продукти в off-patent-сектора, които свободно ще се конкурират и това ще доведе до оптимизиране на ценовите равнища. „Нужно е създаване на адекватна политика и препоръки от Европейската комисия към националните регулаторни органи за създаване на механизми, които да стимулират конкуренцията между генеричните медикаменти за сметка на ценовите референции и claw-back системите. Нужни са препоръки и за създаване на адекватни стимули за пускане на пазарите в Източна Европа на биоподобни медикаменти.“, сподели още Николай Хаджидончев.

Сесията беше председателствана от Адриан ван ден Ховен - генерален директор на Европейската Генерична Асоциация, участници бяха Олга Соломон- Ръководител на отдел Лекарства: Политика, Разрешаване и Мониторинг към Европейската комисия; Раду Ганеску - Президент на Национална коалиция на организациите за пациенти с хронични състояния на Румъния; Диоджо Пиедаде - мениджър „Достъп до пазара“, Европейска Генерична Асоциация; Адриан Гречу - регионален директор на Югоизточна Европа и изп. Директор за Румъния на Viatris.

Сред останалите темите, представени и дискутирани по време на конференцията на Medicines for Europe бяха: COVID-19 осигуряване на устойчиво бъдеще; съвременната off-patent индустрия през следващото десетилетие; бъдещи глобални производствени и безопасни системи за доставки; световното партньорство- основа за осигуряване на достъп до лечение.