« Новини

Николай Хаджидончев беше преизбран за Председател на Управителния съвет на БГФармА

03 Май 2023

Николай Хаджидончев - изпълнителен директор на търговското подразделение на Тева в България и Гърция, беше единодушно преизбран за Председател на Управителния съвет на Българската Генерична Фармацевтична Асоциация (БГФармА). Решението той да продължи своя пореден мандат като председател и през следващите две години, беше взето на проведено на 26.04.2023 г. Общо - изборно събрание на Асоциацията.

В настоящата изключително трудна обстановка в България и при наличието на множество кризи, Николай Хаджидончев остава отново начело на УС на БГФармА, натоварен с огромното доверие и надежда от членовете на Асоциацията. Генеричните компании, представени в България, оценяват високо богатия професионален и мениджърски опит на Николай Хаджидончев, неговите лидерски качества в ситуации на кризисен мениджмънт и в реализирането на дългосрочната стратегия на БГФармА за подкрепа на генеричната индустрия, която е сред най-големите данъкоплатци в България и Европа, с принос от близо 3 % от БВП на държавата.

Николай Хаджидончев има над 30-годишна успешна професионална кариера. Присъединява се към Тева Фармасютикълс през 2011 г., като генерален мениджър на Тева Фармасютикълс България. След придобиването на Актавис от Тева през 2016 г., той е изпълнителен директор на търговското й подразделение - Тева Фарма. От началото на 2023 г. поема управлението и на Тева в Гърция.

Николай Хаджидончев е член на УС на КРИБ, а от юли 2022 г. е председател на Комитет „Здравеопазване“ към Конфедерацията.