« Новини - архив

Хармонизиране на опаковките на лекарствените продукти

21 Ноември 2008

Представители на Българска Генерична Фармацевтична Асоциация /БГФАРМА/ се срещнаха с д-р Емил Христов, изпълнителен директор на ИАЛ.

Росен Казаков, изпълнителен директор на БГФАРМА представи новата организация, която има за цел да обедини и консолидира интересите на всички производители на генерични лекарства в България, с основната мисия да насърчи въвеждането на кохерентна генерична лекарствена политика в страната.

Д-р Емил Христов изрази своята подкрепа, относно представените цели на БГФАРМА.

На срещата бяха обсъдени редица въпроси свързани с процеса на хармонизиране на опаковките на лекарствените продукти.

БГФАРМА